حبیب مسیحی تازیانی
تکذیب وجود آلودگی در فاضلاب صنعتی بندرعباس 20 آوریل 2020
مسیح تازیانی عنوان کرد؛

تکذیب وجود آلودگی در فاضلاب صنعتی بندرعباس

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، گفت: در فاضلاب های صنعتی مورد خاصی از آلوگی وجود نداشته است.