حسین فرشیدی
ارتقا فرهنگ بهداشت فردی تنها راه مقابله با تشدید بیماری کرونا 07 جولای 2020

ارتقا فرهنگ بهداشت فردی تنها راه مقابله با تشدید بیماری کرونا

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مهمترین موضوع در پیشگیری از بیماری کرونا  را فرهنگ سازی دانست و گفت: مردم باید به لحاظ فرهنگی به جایی برسند که حتی در شهرستان های سفید هم از ماسک استفاده کنند، تا فرهنگ فردی افزایش پیدا نکند محدودیت های اعمال شده بر استان ارزش ندارد.

حسین فرشیدی مدیر برتر جشنواره شهید رجایی شد 14 سپتامبر 2019

حسین فرشیدی مدیر برتر جشنواره شهید رجایی شد

در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی، حسین فرشیدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی هرمزگان به عنوان دستگاه برجسته در زمینه اقدامات خاص و برجسته تقدیر شد.