حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در جاده‌ای یک طرفه 07 دسامبر 2020

حقوق شهروندی در جاده‌ای یک طرفه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه خاصی به حقوق شهروندی دارد، به‌طوری‌که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداری از این حق نمی‌داند و دولت را نیز موظف به رعایت حقوق همه شهروندان می‌کند.