حمید دولتی
موج چهارم ملخ های صحرایی پنج شنبه وارد استان هرمزگان می‌شود 17 ژوئن 2019

موج چهارم ملخ های صحرایی پنج شنبه وارد استان هرمزگان می‌شود

سازمان جهاد کشاوری هرمزگان نسبت به ورود موج چهارم ملخ های صحرایی از روز پنج شنبه به استان هشدار داد.