حمید رضاییان اصل
نگاهی به بزرگ‌ترین مجتمع کشتی‌سازی منطقه 24 آگوست 2020

نگاهی به بزرگ‌ترین مجتمع کشتی‌سازی منطقه

شایسته است ایزویکو را قلب خاورمیانه و تنها کشتی سازی دنیا بدانیم که تعمیرات زیر ساختی را در مجموعه خود به سر انجام می رساند.