حوزه سیاسی هرمزگان
اعضای هیئت رئیسه موقت خانه احزاب هرمزگان تعیین شد 21 جولای 2019

اعضای هیئت رئیسه موقت خانه احزاب هرمزگان تعیین شد

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: احزاب باید با فعالیت های خود در بدنه جامعه ایجاد نشاط سیاسی کنند و این امر تنها نباید محدود به زمان انتخابات باشد.