حیوان خانگی
شرایط قبـول سـرپرستی حیوانات خانگی 04 اکتبر 2020
دامپزشک هرمزگانی در گفت‌وگوی اختصاصی با دلفین به بیان توصیه‌هایی کارگشا پرداخت؛

شرایط قبـول سـرپرستی حیوانات خانگی

رییس سابق شبکه دامپزشکی هرمزگان گفت: اولین توصیه من این است ابتدا شرایط خودشان را کاملا بسنجند و مطمئن باشند که می‌توانند از موجودی با خلق و خوی متفاوت از انسان دارد، نگهداری کنند.