خدمات درمانی رایگان
انجام بیش از ۱۳۰ خدمت درمانی در شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس 16 آگوست 2019
توسط کانون بسیج جامعه پزشکی سپاه ناحیه بندرعباس انجام شد؛

انجام بیش از ۱۳۰ خدمت درمانی در شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس

با برپایی میزخدمت در شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس، بیش از 130 نفر از ساکنین این شهرک، خدمات درمانی رایگان دریافت کردند.