خدمات رایگان
ارائه خدمات درمانی رایگان در بندرعباس 25 آگوست 2019
در راستای طرح شهید رهنمون؛

ارائه خدمات درمانی رایگان در بندرعباس

ارائه خدمات رایگان درمانی، پنجشنبه پایان هر ماه در گلزار شهدای بندرعباس انجام می‌شود.