خرید خودرو
اختلاف ۲۰میلیونی کوییک آر از کارخانه تا بازار 20 ژانویه 2020

اختلاف ۲۰میلیونی کوییک آر از کارخانه تا بازار

در حال حاضر کوییک آر با حاشیه سود حدودا ۲۰ میلیون تومانی با قیمت هایی بین ۸۷ تا ۹۰ میلیون تومانی در سایت های خرید و فروش خودرو عرضه می‌شود.