خسارت به زیرساخت‌های مناطق سیل زده
خسارت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سیل به زیرساخت‌های استان هرمزگان 19 ژانویه 2020

خسارت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سیل به زیرساخت‌های استان هرمزگان

وزیر راه و شهرسازی گفت: خسارت به زیرساخت‌ها زیاد است اما هنوز برآورد نهایی اعلام نشده اما با این حال استانداری هرمزگان پیش‌بینی کرده که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌ها صدمه وارد شده است.