خشونت علیه زنان
روایت بـغض‌های خورده شده 28 نوامبر 2020
دلفین به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان گزارش می‌دهد؛

روایت بـغض‌های خورده شده

25 نوامبر هرسال به مدت 16 روز رنگ تقویم‌ها نارنجی می‌شود و همه‌ی زنان در سراسر جهان دستان‌شان را برای جامعه‌ای عاری از ستم و خشونت به هم گره می‌زنند و یک‌صدا سرود زیبای رهایی را در آسمان تیره‌وتار زمزمه می‌کنند، باشد که بدانند تنها نیستند.