خطه هرمزگان
کـودکـی در جـوار «کنار زیارت» 20 آوریل 2021
نگـاهی به یک کتـاب؛

کـودکـی در جـوار «کنار زیارت»

کتاب «کُنارِ زیارت» اثر «امیرحسین والا» به وابستگی عمیق انسان و طبیعت نظر دارد و این موضوع با فرهنگ مردم جنوب و خطه هرمزگان که از دیرباز با طبیعت پیرامون خود از جمله درخت و دریا پیوند عاطفی شدید دارند، تطبیق بیشتری می‌یابد.