خط فقر در هرمزگان
فقر پیش از برق‌گرفتگی او را کشته بود 19 سپتامبر 2020

فقر پیش از برق‌گرفتگی او را کشته بود

فیلم دلخراش سوختگی شدید سارقی که به دنبال سرقت از یکی از پست‌های برق شهر بندرعباس بود، سبب شد تا بار دیگر توجهات به سمت گستردگی فقر و فشارهای شدید اقتصادی در هرمزگان جلب شود.

۳۰ درصد هرمزگان زیر خط فقـر مطلـق 25 جولای 2020
دلفین در گزارشی اختصاصی بررسی می‌کند؛

۳۰ درصد هرمزگان زیر خط فقـر مطلـق

آمار ها حاکی از آن است که 29.3 درصد هرمزگان‌نشینان زیر خط فقر مطلق قرار دارند و طی یک سال اخیر جمعیت فقیر شهری سه برابر و جمعیت فقیر روستایی 1.7 برابر شده است.