خلج طهرانی
جایزه پیشروان بهره وری به منطقه ویژه خلیج فارس رسید 18 ژوئن 2019

جایزه پیشروان بهره وری به منطقه ویژه خلیج فارس رسید

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس موفق به کسب جایزه پیشروان بهره وری 4 ستاره این دوره شد.

تولید ۶٫۴ میلیون تن محصول در منطقه ویژه خلیج فارس 25 مه 2019

تولید ۶٫۴ میلیون تن محصول در منطقه ویژه خلیج فارس

بیش از 6.4 میلیون تن انواع محصول در سال گذشته در منطقه ویژه خلیج فارس تولید شد که بیشترین آن به فولاد تعلق دارد.