خلیج فارس
خودداری از تردد شناورهای سبک و صیادی در مناطق غربی جزیره لاوان 12 سپتامبر 2019
پنجشنبه 21 شهریورماه 98؛

خودداری از تردد شناورهای سبک و صیادی در مناطق غربی جزیره لاوان

در مناطق غربی جزیره لاوان افزایش باد شمال غربی پیش‌بینی می‌شود، که توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی به این مناطق خودداری کنند.