خودروهای دوگانه سوز
صرفه جویی ۶۰ درصدی هزینه سوخت برای خودروهای دوگانه سوز 15 ژوئن 2020

صرفه جویی ۶۰ درصدی هزینه سوخت برای خودروهای دوگانه سوز

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، از صرفه جویی 60 درصدی هزینه سوخت برای خودروهای دوگانه سوز خبر داد.