خودروی داخلی
موج افزایش قیمت خودرو داخلی ادامه‌دار است 09 دسامبر 2019

موج افزایش قیمت خودرو داخلی ادامه‌دار است

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: متاسفانه قیمت خودروی داخلی همچنان در حال صعود است این تنشی که از یک ماه و نیم پیش به وجود آمده همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

عزم جدی قوه قضائیه، کاهش قیمت خودرو را به همراه دارد 24 آگوست 2019

عزم جدی قوه قضائیه، کاهش قیمت خودرو را به همراه دارد

یک کارشناس اقتصادی در خصوص پیش بینی کاهش قیمت خودرو، گفت: با توجه به عزم جدی قوه قضائیه در مبارزه با مافیای خودروی داخلی، به زودی شاهد کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار، خواهیم بود.