خودکفایی بنزین
ارتقا تولید بنزین به ۲۷.۵ میلیون لیتر در روز 03 آگوست 2018
در شرکت نفت ستاره خلیج فارس؛

ارتقا تولید بنزین به ۲۷.۵ میلیون لیتر در روز

مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس از رسیدن تولید بنزین این پالایشگاه به ۲۷.۵میلیون لیتر در روز خبر داد.