دادستان بندرعباس
کلاف درهم سامانـدهی دست‌فروشان بازار ماهی 13 سپتامبر 2020

کلاف درهم سامانـدهی دست‌فروشان بازار ماهی

از بدو ورود ویروس کرونا به کشور و هرمزگان تلاش‌های زیادی برای بهبود شرایط دستفروشان ماهی صورت پذیرفت اما باز هم شاهد دستفروشان ماهی در گوشه و کنار خیابان های محله های خواجه عطا، پشت شهر و نخل ناخدا هستیم.