دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو
تولید سه هزار دستگاه پژو ۳۰۱ پیش از پایان سال 24 ژوئن 2019

تولید سه هزار دستگاه پژو ۳۰۱ پیش از پایان سال

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: اکنون قالب های قطعات خودروی پژو ۳۰۱ در حال ساخت است و تا پیش از پایان امسال سه هزار دستگاه از آن تولید و تجاری می شود.