دخالت در امور مدیریتی
دخالت ممنوع 15 آگوست 2020
استاندار هرمزگان بر وحدت، مشورت و حرکت در محدوده‌ی اختیارات و وظایف تاکید کرد؛

دخالت ممنوع

استاندار هرمزگان تاکید کرد: باید یاد بگیریم در امورات یکدیگر دخالت نکنیم؛ نه من در کار نماینده مجلس و نماینده محترم ولی فقیه در استان و نه بلعکس؛