دستگاههای برتر
آرش رضایی مدیر برتر جشنواره شهید رجایی شد 17 سپتامبر 2019

آرش رضایی مدیر برتر جشنواره شهید رجایی شد

در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان آرش رضایی به عنوان مدیر برتر در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در حوزه بافت فرسوده و شهری تقدیر شد.