دست فروشان ماهی
شهروندان بندرعباس از دست فروشان ماهی خرید نکنند 23 آوریل 2020
کرونا در بازار ماهی فروشان؛

شهروندان بندرعباس از دست فروشان ماهی خرید نکنند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هشدار داد: با توجه به اینکه بازار ماهی فروشان بندرعباس بیشترین کانون آلودگی بوده، مردم جهت تهیه ماهی به دست فروشان مراجعه نکنند.