دفترچه تامین اجتماعی
دفترچه‌های درمان تامین اجتماعی تا پایان اردیبهشت معتبر است 21 آوریل 2020

دفترچه‌های درمان تامین اجتماعی تا پایان اردیبهشت معتبر است

دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی تا پایان اردیبهشت معتبر است و نیازی به مراجعه حضوری بیمه‌شدگان و بازنشستگان برای تمدید دفترچه‌ها نیست.