دمای هرمزگان
وضعیت جوی و دریایی هرمزگان 01 آگوست 2019
پنج‌شنبه 10مرداد‌ماه 98؛

وضعیت جوی و دریایی هرمزگان

هرمزگان تا روز جمعه در برخی نقاط، بین یک تا دو درجه افزایش نسبی دما را خواهد داشت.