دیوان عدالت اداری
مشاوره زوجین قبل از طلاق توافقی اجباری شد 04 مارس 2020

مشاوره زوجین قبل از طلاق توافقی اجباری شد

دیوان عدالت اداری در خصوص اجباری شدن انجام مشاوره زوجین قبل از طلاق توافقی رای داد.