رئیس اداره مشاوره آموزش و پرورش هرمزگان
هدایت تحصیلی در مدارس هرمزگان آغاز شد 08 جولای 2019

هدایت تحصیلی در مدارس هرمزگان آغاز شد

رئیس اداره مشاوره آموزش و پرورش هرمزگان گفت: دانش آموزان مقطع نهم متوسطه می‌توانند برای دریافت فرم هدایت تحصیلی به مدارس مراجعه کنند.