رئیس جمهور ایران
اظهارات رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا 16 مه 2020

اظهارات رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا

جلسه ستاد مقابله با کرونا صبح امروز به ریاست رئیس جمهور آغاز شد.