رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان
راه‌اندازی رشته تحصیلی تصفیه آب دریا، از نیاز‌های بازار کار هرمزگان 19 آگوست 2019

راه‌اندازی رشته تحصیلی تصفیه آب دریا، از نیاز‌های بازار کار هرمزگان

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان گفت: برای راه‌اندازی رشته تحصیلی تصفیه آب دریا و نمک‌زدایی منتظر عقد تفاهم نامه با آبفای هرمزگان هستیم.