رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان
آغاز نام نویسی بدون آزمون پیام نور هرمزگان از ابتدای تیر ماه 20 ژوئن 2019

آغاز نام نویسی بدون آزمون پیام نور هرمزگان از ابتدای تیر ماه

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: نام نویسی بدون آزمون این دانشگاه به صورت اینترنتی و حضوری از ابتدای تیرماه آغاز می شود.