رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
بازگشایی مساجد کشور با رعایت پروتکل‌ های بهداشتی 11 مه 2020
از فردا؛

بازگشایی مساجد کشور با رعایت پروتکل‌ های بهداشتی

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: تصمیم گرفته شد تا از سه‌شنبه تمامی مساجد کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بازگشایی شوند.