رئیس سازمان خصوصی‌سازی
واریز ۲۰۵ هزار تومان سود علی‌الحساب سهام عدالت از سوم اسفند 16 فوریه 2020

واریز ۲۰۵ هزار تومان سود علی‌الحساب سهام عدالت از سوم اسفند

رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفت: از سوم اسفندماه به ازای هر سهم یک میلیون تومانی عدالت به صورت علی‌الحساب 205 هزار تومان واریز می‌شود.