رئیس سازمان سيما
۹ بوستان در بندرعباس آماده اسکان مسافران نوروزی ‌می‌شود 03 فوریه 2020
مصطفی خادم خبر داد؛

۹ بوستان در بندرعباس آماده اسکان مسافران نوروزی ‌می‌شود

رئیس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهری شهرداری بندرعباس گفت: 9 بوستان در شهر بندرعباس با اجرای تمهيدات لازم آماده اسكان مسافران نوروزی می‌شود.