رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان در استان هرمزگان
بیمه‌نامه‌های بزرگ استان هرمزگان از تهران صادر می‌شود 09 ژانویه 2020

بیمه‌نامه‌های بزرگ استان هرمزگان از تهران صادر می‌شود

رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان در استان هرمزگان یکی از معضلات صنعت بیمه در این استان را صدور بیمه‌نامه‌های بزرگ این استان از تهران مطرح کرد.