رئیس شورای شهر تهران
واکنش هاشمی به کاخ نشین خواندن پدرش از سوی رییس بنیاد مستضعفان 21 ژانویه 2020

واکنش هاشمی به کاخ نشین خواندن پدرش از سوی رییس بنیاد مستضعفان

رئیس شورای شهر تهران درباره اظهارات رئیس سازمان بنیاد مستضعفان گفت: نامه‌ای به صورت خصوصی برای فتاح نوشتم و گله کردم. چرا که متاسفانه به صورت ناخواسته سخنانی مطرح شد و از صحبت‌های او سوء استفاده شد.