رئیس قوه قضاییه
هرمزگان در آستانه استقبال از رئیس قوه قضائیه 02 اکتبر 2019

هرمزگان در آستانه استقبال از رئیس قوه قضائیه

آیت الله سید ابراهی رئیسی ؛رئیس قوه قضائیه در رأس یک هیأت عالی قضائی، فردا به استان هرمزگان سفر می‌کند.