رئیس پلیس امنیت عمومی هرمزگان
شناسایی و دستگیری اعضاء باند اخاذی مامور‌نما در بندرعباس 06 سپتامبر 2019

شناسایی و دستگیری اعضاء باند اخاذی مامور‌نما در بندرعباس

با هوشیاری و تلاش بی وفقه پلیس امنیت عمومی هرمزگان اعضاء یک باند اخاذ تحت عنوان مامور اداره اماکن شناسایی و دستگیر شدند.