رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر بندرعباس
بواشه به عضویت کارگروه تخصصی کلان شهرهای کشور در آمد 04 جولای 2019

بواشه به عضویت کارگروه تخصصی کلان شهرهای کشور در آمد

اسماعیل بواشه رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر بندرعباس به عضویت کارگروه تخصصی کلان شهرهای کشور درآمد.