رجال پارلمانی هرمزگان
نگـاهی به «رجال پارلمانی هرمزگان» 13 دسامبر 2020

نگـاهی به «رجال پارلمانی هرمزگان»

هفته‌ای که گذشت شاهد رونمایی کتاب «رجال پارلمانی هرمزگان» به کوشش نویسنده‌ای پرتلاش به نام «علی کمالی زاده» بودیم. من در این فرصت، به‌اختصار مزایا و معایب کتاب را برمی‌شمارم تا علاقه‌مندان با دیدی کامل‌تر به سراغ این اثر ارزشمند بروند.