رسانه فرهنگ و هنر هرمزگان
نگاهی به زندگی و آثار دایلن تامس 03 فوریه 2019

نگاهی به زندگی و آثار دایلن تامس

 تامس نخستین شعرش را در شانزده سالگی به چاپ رساند و اولین مجموعه ی کوچک خود را زمانی منتشر کرد که فقط نوزده سال داشت. وی در بیست و چهار سالگی جایزه‌ی معتبر ادبی «اسکار» را دریافت کرد و از آن پس، بیش از پیش اشعارش را در مجلات انگلیسی و آمریکایى به چاپ رساند.

روانی از زاویه نقد 14 ژانویه 2019
نگاهی به یکی از فیلم های کلاسیک تاریخ سینمای جهان

روانی از زاویه نقد

نقد فیلم «روانی» اثر هیچکاک.