روابط ایران و عمان
استفاده از نمایندگان هرمزگان در تقویت روابط ایران و عمان 25 آگوست 2020

استفاده از نمایندگان هرمزگان در تقویت روابط ایران و عمان

منصور آرامی و حسین رئیسی نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به عنوان مسئول تیم روابط ایران و عمان انتخاب شده‌اند تا با تقویت رتباط با عمان به‌ویژه در حوزه صادرات، رونق و گشایش‌های اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورند.