روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی
نیازمند تبیین یا تغییر نام روابط عمومی هستیم 17 مه 2019
چالش‌های روابط عمومی ها؛

نیازمند تبیین یا تغییر نام روابط عمومی هستیم

مدیر روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان ضرورت تبیین یا تغییر نام روابط عمومی در جوامع سنتی را برجسته کرد.