روحانی مبارز
مشروعیت نظام اسلامی بـه رای مـردم نیست 08 سپتامبر 2020

مشروعیت نظام اسلامی بـه رای مـردم نیست

هجدهمین سالگرد روحانی مبارز مینابی عباس عباسی با حضور جمعی از مسئولان در مسجد جامع شهرستان میناب برگزار شد.