رودخانه ها
پرهیز از تردد در حاشیه رودخانه های فصلی 03 اکتبر 2019
اداره کل هواشناسی هرمزگان؛

پرهیز از تردد در حاشیه رودخانه های فصلی

توصیه می‌شود با توجه به تاثیر موج بارشی در هرمزگان، در ساعات بعدازظهر از رفتن به مناطق مرتفع و تردد در حاشیه رودخانه ها خودداری شود.