روز ارتباطات
جایگاه رسانه و رواابط عمومی  الکترونیک 15 مه 2020
یادداشت سعید خادمی پور به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی؛

جایگاه رسانه و رواابط عمومی الکترونیک

سرعت اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های الکترونیک، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بسیار بالا است و به کسری از ثانیه اطلاعات از این سوی کره زمین به آن سوی کره انتقال می‌یابد. ضمن اینکه حجم بسیار زیادی از داده‌ها و اطلاعات در فضای بسیار کوچکی به اندازه بند انگشت دست ذخیره‌سازی می‌شوند و دغدغه خاصی برای حمل آن‌ها وجود ندارد.