روز جهانی کرونا
سلامت مردان در دوران اپیدمی کووید ۱۹ 16 ژوئن 2020

سلامت مردان در دوران اپیدمی کووید ۱۹

26 خرداد الی 1 تیر به عنوان هفته جهانی سلامت مردان با شعار : " Take Action on Covid-19 " برای کووید 19 اقدام کنید" نامگذاری شده است.