روز روابط عمومی
روابط عمومی عنصری حیاتی در ایجاد جهش تولید 16 مه 2020

روابط عمومی عنصری حیاتی در ایجاد جهش تولید

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: روابط عمومی‌ها ضمن همراه کردن ذی‌نفعان با اهداف سازمان، بسترسازی برای عملکرد صحیح، تهییج پرسنل و ارائه مشاوره‌های صحیح می توانند عنصری حیاتی در ایجاد جهش تولید باشند.