روستای کولغ
مشکل آب مردم روستای کولغ میناب در کمتر ۲۴ ساعت حل شد 02 آگوست 2019

مشکل آب مردم روستای کولغ میناب در کمتر ۲۴ ساعت حل شد

مدیرعامل آبفا هرمزگان از حل مشکل آب مردم روستای کولغ میناب در کمتر 24 ساعت خبر داد.