رکورد شکنی ایرانی‌ها در خرید آپارتمان‌های ترکیه
رکورد شکنی ایرانی‌ها در خرید آپارتمان‌های ترکیه 06 اکتبر 2019

رکورد شکنی ایرانی‌ها در خرید آپارتمان‌های ترکیه

طبق گزارش رسانه‌های کشور ترکیه در سال ۹۷ میزان خرید ملک در این کشور توسط ایرانی‌ها به اندازه خرید ملک در ۱۰ سال گذشته بوده است.